Janell
28. novembra 2022

AbyŽenámDobreBolo

Ženská sexuálna dysfunkcia

Ženská sexuálna dysfunkcia (female sexual dysfuncion) nepatrí medzi vzácne diagnózy. Podobne ako erektilná dysfunkcia mužov pred 20 rokmi, je FSD dnes ešte TABU a pre pacientku je často velmi ťažké otvoriť rozhovor na túto tému. Pri poruchách v sexuálnom živote je postihnutá nielen pacientka, ale často aj jej partner a ich vzťah.

Ženskú sexuálnu dysfunkciu charakterizujeme ako poruchu sexuálnych funkcií. Patria sem poruchy túžby, poruchy vzrušenia, poruchy orgazmu a sexuálne bolestivé poruchy. Ženami sú vnímané ako nepríjemnosť, čo dlhodobo ruší ich spokojnosť, osobný aj partnerský život.

Diagnostika príčin FSD patrí do rúk špecialistov a venujú sa im gynekológ, endokrinológ, sexuológ, psychiater, psychológ. Po vyšetreniach sa stanoví diagnóza a možnosti najefektívnejšej liečby.

Porucha sexuálnej túžby je charakterizovaná tým, že pocity sexuálneho záujmu alebo túžby sú nedostatočné, alebo neprítomné. Žena nemá sexuálne myšlienky, či fantázie a m motivácia ku sexuálnej aktivite je výnimočná, alebo celkom chýba. Žena má nedostatok záujmu o sexualitu je za hranicou bežného poklesu v rámci životného cyklu, alebo trvania partnerského vzťahu.

Ženy s poruchou sexuálnej túžby prežívajú nižšiu kvalitu života a pociťujú nižšiu spokojnosť so svojou ženskou rolou. Prítomná je taktiež strata vitality sprevádzaná únavou. Ženy s poruchou sexuálne týžby pociťujú vyššiu mieru frustrácie, majú úzkosti a sú konfliktné.

Porucha sexuálneho vzrušenia, alebo porucha fyzic-kého (genitálneho) vzrušenia pri sexuálnej stimulácii je prítomná minimálna tumescencia vulvy a minimálna lubrikácia pošvy, ale žena subjektívne sexuálne vzrušenie prežíva.

Porucha pocitového sexuálneho vzrušenia pri sexuálnej stimulácii predstavuje fyzické príznaky sexuálneho vzrušenia, avšak chýbajú, alebo sú výrazne oslabené prežívané pocity vzrušenia.

Porucha orgazmu je nielen neschopnosť dosiahnuť orgazmus, ale aj výrazne znížená intenzita prežívania orgazmu, alebo orgazmus oneskorený za prítomnosti veľkého sexuálneho vzrušenia. Následkami anorganizmu môže žena pociťovať bo-lesti v podbrušku, bolesti hlavy, pocity psychického napätia, podráždenosť, frustráciu.

Bolestivé sexuálne poruchy

  1. Vaginizmus
  2. Dyspareunia

Pri vaginizme dochádza ku kontrakcii svalov dolnej tretiny pošvy, čo znemožňuje imisiu penisu a žene spôsobuje nepríjem-nosti. Dotyk v tejto oblasti pôsobí silne bolestivo, sprevádzajú ho kŕče pošvy a celého panvového dna vystreľujúce do stehien a môžu viesť až k celkovým kŕčom.

Dyspareunia je definovaná ako pretrvávajúca, alebo opako-vaná bolesť, ktorá sa vyskytuje pri pokuse o pohlavný styk.

Kedy sa vyskytuje dyspareunia?
1. postpartálne obdobie
2. laktácia
3. chemotherapia a rádiotherapia
4. nízka sexuálna aktivita
5. užívanie antiestrogénov
6. postmenopauza

V postpartálnom období a období laktácie je fyziologicky zvýšená hladina prolaktínu a prirodzene zablokovaný ovariálny hormonálny cyklus, čo je zapríčinené zníženou hladinou estrogénov. Nízka hladina cirkulujúcich estrogénov má negatívny efekt na všetky orgány, ktorých zdravie a funkcia závisí na ich prítomnosti. Vaginálna sliznica je stenšená ako po menopauze.

Genitourinálny menopauzálny syndróm je chronický, progresívny vulvovaginálny a dolný močový trakt zahŕňajúci súbor príznakov, ktoré vyúsťujú do klinického prejavu hypoestrogenizmu po začiatku menopauzy. Syndróm sa vyskytuje u 15 % remenopauzálnych a 40-54 % postmenopauzálnych žien.

Genitourinálny menopauzálny syndróm

Keďže ženy majú vyššiu priemernú dĺžku života, ako muži a do roku 2030 bude viac, ako 17 % populácie staršia, ako 65 rokov, tak následky poklesu hladiny estrogénov u menopauzálnych žien by mali byť veľkým záujmom klinikov.
Urogenitálne zmeny po menopauze predstavuje znižovanie hladiny estrogénov a vedie ku zníženiu proliferácie buniek skvamózneho epitelu pošvy. Tieto zmeny majú za následok poškodenie spojivového tkaniva. Následne dochádza ku inflamatórnej infiltrácii spojiva leukocytmi a makrofágmi.

Rádiotherapia

Liečba gynekologických a anorektálnych karcinómov vyžaduje rádiotherapiu v oblasti malej panvy. Rádiotherapia je mnohokrát sprevádzaná vedľajším efektom liečby a to abnormálnym zúže-ním vaginálneho kanála kvôli tvorbe jazvovitého tkaniva. Rádio-terapia oškodzuje vaginálny epitel, drobné cievy a spojivové tkanivo – spôsobuje lokálny zápal a bunkovú smrť. V pošve sa zníži prekrvenie, čo je nasledované hyalinizáciou a fibrózou. Nastáva hypoxia tkaniva, vytvárajú sa depozity kolagénu a znižuje sa množstvo elastínu.

Dyspareunia

Sexuálna funkcia patrí medzi základnú súčasť kvality života. Pri poruchách v sexuálnom živote je postihnutá nielen pacientka, ale často aj jej partner. Ženská sexuálna dysfunkcia (FSD, female sexual dysfunctions) nepatrí medzi vzácne diagnózy, ale pacientka má častokrát problém otvoriť diskusiu o tomto probléme.

Iba 25 % žien s genitourinálnym syndrómom zájde na konzultáciu ku špecialistovi a 54 % je schopných o sexuálnom zdraví diskutovať, ak sú priamo oslovené. Len 33 % žien o tomto probléme nediskutuje v žiadnom prípade.

Napriek tomu, že ženská sexuálna dysfunkcia je intímny problém, netreba sa báť osloviť odborníkov a diskutovať o ňom.

Ako používať prípravok Janell®?
Aplikujte presnú dávku* do farebne vyznačenej oblasti intímnych partií (oblasť od klitorisu až pod pošvový vchod)** niekoľko minút pred stykom.

*Balenie 15 ml obsahuje 45 dávok
do 60 kg - 4 dávky z dávkovača
do 80 kg - 5 dávok z dávkovača
nad 100 kg - 6 dávok z dávkovača
*Balenie 3 vrecká × 1,5 ml
do 80 kg - celý obsah jedného vrecka
nad 80 kg - celý obsah dvoch vreciek

Upozornenie: Nepoužívajte súčasne s lubrikačným gélom.
Použitie lubrikačného gélu znižuje vstrebávanie účinných látok prípravku Janell®.
Aplikácia Janell
**Oblasť aplikácie Janell®

© 2022 ALORIS VITAL, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

MADE IN ITALY

Prípravok Janell® bol vyvinutý inovatívnou farmaceutickou firmou AGORA Pharma z Talianska.
DISTRIBÚTOR PRE SR: Aloris Vital, s.r.o., Kykula 662, 913 04 Chocholná-Velcice, Slovenská republika
LICENCOVANÉ: Velit Biopharma S.r.l., Piazza Cavour 3, 20121 Milano, Italy

Zásady používania súborov cookie